пʼятниця, 14 вересня 2012 р.

COGNITIVE ASPECTS OF NUMERIC WORDS
Words in their polyfunctionality nominate things, concepts, make sentences work, keep memory of the bygone days. People use words not only for communication but also for investigation. Numeric words make no exception here. They eyewitnessed the ways people used to cognise the world. Numeric words belong to counting names of discrete things. But in remote times these words were of another nature. This is proved by linguistic investigation, by reconstruction of old forms in diverse languages, by the study of semantic laws, tendencies, evolution of these paradigmatic units. The etymological analysis of number and measure linguistic signs gives adequate and fruitful results. The analysis brings closer remote times, the mode of life of generations to have gone, their ways of thinking, which spans efforts of people to cognise Universe.

In Search of Translators’ Efficiency


Translation is closely interwoven with concepts of thinking, cognitive aspects.It is an interlinguistic communicaton which presupposes both language and culture encoding and decoding. Communicative intention is realized due to the actualization of major linguistic functions – denotative or referential, expressive, emotional, fatic and poetic.Semantic equivalence makes translation work, for contents are prior to the forms, meaning comes to the forefront. One cannot be an interpreter without a certain baggage or luggage of things in terms of philology and translation.
 It is easier said than done. What matters here is the preparatory work in process of specialists training.It  is common knowledge that translators are to develop a wide spectrum of skills in reading, writing, listening, speaking, recalling, fluency, grasping intentions, comprehending situations.  Preparatory translation work resembles the hidden in the ocean part of an iceberg which implies the upper part – original and target texts. New forms in the training process are greatly expected nowadays to reach the high quality in the discussed matter.
The major strategies of an interpreter are bifunctional: to comprehend what has been said and to render it in another language. The  realization of the illocutionary goal demands much effort on the part of an interpreter.

Життєві виміри вченогоСвітлана Олексіївна Швачко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету. Швачко С.О. бере активну участь у науковому житті України: вона член спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; учасник численних міжнародних конференцій, форумів, симпозіумів; співголова оргкомітету міжнародних конференцій з проблем перекладознавства (кафедра теорії та практики перекладу Сумського державного університету); член редколегії наукових вісників Харківського національного університету, Сумського державного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Волинського національного університету імені Лесі Українки, редактор серії «Мовознавство» наукового журналу «Філологічні трактати».
Світлана Олексіївна Швачко народилася 25 листопада 1935 року у м.Києві у сім’ї військовослужбовця. У 1956 році Світлана Олексіївна закінчила  Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Після закінчення Швачко С.О. працювала вчителем англійської мови в школах міста Горлівки (1956-1961 рр.), викладачем англійської мови, доцентом кафедри англійської філології Горлівського педінституту (1961-1975 рр.), доцентом, професором англійської мови Сумського державного педінституту ім. А.С. Макаренка (1975-1994 рр.). У 1971 р. Швачко С.О. захистила кандидатську дисертацію на тему "Еволюція та функціонування слів-вимірювачів у системі англійської мови (на матеріалі слів міри і ваги)", у 1983 р. – докторську дисертацію на тему "Англійські числівники та їх місце в лексико-семантичному полі кількості". У 1985-1993 рр. С.О. Швачко очолювала кафедру англійської філології Сумського педінституту. У 1995 році вона засновує кафедру перекладу в Сумському державному університеті та очолює її до 2001 р.
На часі професор С.О. Швачко керує кафедрою теорії та практики перекладу Сумського державного університету. Її девізом є "Навчити вчитися!" Реалізація цього девізу є очевидною з огляду на активну участь в науковому житті пошукачів та аспірантів.
У своїх наукових розвідках (більше 260 праць) професор С.О. Швачко зосереджується на мовних картинах світу, категоріях кількості у дистантних мовах, типологічних аспектах, категоріях текстів, трансформації у перекладі, інтеграції вербальних та невербальних засобів спілкування, питаннях викладання англійської мови у школах та ВНЗ. 
Професор С.О. Швачко вивчає не тільки монокультурне, а й міжкультурне буття числівників, фразеологічних одиниць-квантифікаторів. Плідно розробляє перекладацькі проблеми нумеральних слів на матеріалі слов’янських та германських мов, стверджує, що хоча числівникам притаманна певна схожість смислу, їх адекватний переклад вимагає застосування цілої низки перекладацьких трансформацій, серед яких дієвими є субституція, заміщення тощо. 
За високі показники у навчально-виховній роботі зі студентами Світлана Олексіївна Швачко нагороджена медаллю А.С. Макаренка (1988 р.), знаками "Відмінник народної освіти України" (1984 р.), "За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР" (1974 р.), "Відмінник освіти України" (2007 р.), заслужений професор СумДУ (2007). Нагороджена почесною грамотою Академії педагогічних наук України "За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу" (вересень 2008 р.). У квітні 2010 року Постановою Президії Академії наук вищої школи України Швачко Світлані Олексіївні присуджено нагороду Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки та у травні 2010 року нагороджено знаком "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України.