четвер, 20 червня 2013 р.

Епідигматичний модус англійських числівників

У статті розглядаються англійські числівники, денумеративи та їх епідигматичний
модус. Семантична структура порівнюваних груп розглядаються на векторах їх
походження та модифікації. Частиномовна представленість досліджується на
просторах їх граматичного, семантичного і словотворчого буття. Визначаються
перспективи подальшого дослідження.

Ключові слова: числівники, епідигматичні тенденції, семантичні структури, денумеративи, лексичні та синтаксичні форманти.

Переглянути повний текст статті:
http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30551/1/zaporozh.pdf


Слова відкриті модифікаціям. Числівники (як повнозначні лексичні одиниці та номінації чисел) також підвладні постійним змінам їх поверхневих та глибинних структур.

Модифікація детермінована зрушенням ментальних та мовних картин світу. Як немає мови без слів, так і немає слів без морфем. Слова складаються з морфем, творять нові морфеми за патернами мови.

Сема числа, таким чином, актуалізується як у корпусі числівників, так і в їх вторинних утвореннях (дериватах), в однолексемних та багатолексемних ьодиницях, у частиномовних та семантичних представленнях.

Маркери кількості виступають семіотичними знаками, що мають семантичне, прагматичне та структурне наповнення як такі, що підлеглі процесам еволюції та інволюції. Відчислівникові повнозначні слова мають тенденцію препарувати процес інволюції, який в свою чергу відкриває новий цикл зворотної еволюції.

Ця проблема потребує особливої уваги дослідників.

Немає коментарів: