пʼятниця, 14 червня 2013 р.

САГА ПРО ЛЕКСЕМУ ONE У ФУНКЦІЇ ЗАМІННИКА

Стаття присвячена вивченню явища заміщення в англійській мові та комплексному аналізу слова-замінника one. Розглядаються семантичні, граматичні та функціональні особливості досліджуваної одиниці. Визначається частотність вживання лексеми one в англомовному художньому дискурсі.

Ключові слова: денумератив, числівник, займенник, заміна, заміщення, субститут, корелят, багатофункціональність.

Числівник one та неозначений артикль a (an) є етимологічними дублетами. Обидві лексеми позначають одиничність, виключність та опозицію з предметами у множині. Генетичні образи лексеми one простежуються у древніх формах мов індоєвропейської сім’ї. У грецькій мові oinos етимологізує значення «одне очко». Ця форма має свої паралелі у лат. unus, гот. аins, нім. ein, слав. инь. У санскриті семантизує займенникове значення вона. Сучасні лінгвісти зазначають у своїх працях, що двоїна та її маркери були передвісниками одиничності: двоїна створила основу для виникнення одиничності.
Пор. діади номінацій типу укр. день – ніч, брат – сестра, мати – батько. Не дивлячись на те, що двоїна генерувала однину, лексема one є високочастотною як у вільних, так і у стабільних словосполученнях, напр. англ. one student, one revolution; one and all, one-horse (carriage), once-removed (brother).
Лексема оne зустрічається у фразеологічних словосполученнях. Семантичне наповнення зазначеної лексеми визначається фразеологічним контекстом, напр.: англ. one too many «зайвий», one of these days «незабаром», one and all «всі разом і кожен зокрема», one-horse «невеличкий, незначний, невеликий».

Дивись також весь текст статті у pdf:
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30668/1/Shvachko%20S.O._Saga.pdf

Немає коментарів: